Korpus Wsparcia Seniorów Słubice - pomoc i opaska dla seniora 2024

 

Wiele osób starszych mierzy się z problemami życia codziennego - przez ograniczenia związane z chorobami czy wiekiem, nie potrafią samodzielnie zrobić zakupów, załatwić spraw urzędowych czy wyprowadzić psa na spacer. Aby pomagać seniorom, powstał Korpus Wsparcia Seniorów, którego celem jest zadbanie o godziwy byt i bezpieczeństwo osób starszych.

Cele Korpusu Wsparcia Seniorów 

Głównym celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom starszym - zarówno w miejscu zamieszkania, jak i poza nim. W tym celu na pomoc dla seniorów wysyła się wolontariuszy, którzy mają wspierać ich w codziennym funkcjonowaniu.

Działania prowadzone w ramach programu podzielone są na 2 moduły:

 • moduł I, którego celem jest zapewnienie pomocy seniorom w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy,
 • moduł II - jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Gmina Słubice realizuje w roku 2024 moduł II.

Formy wsparcia dla seniorów 

W zakresie modułu przewidzianego w ramach programu zaproponowano następującą formę wsparcia seniorów:

Moduł II

 • opaska bezpieczeństwa z funkcjami:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • umożliwiającymi komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • monitorującymi podstawowe czynności życiowe.

Ile kosztuje opaska dla seniora w ramach programu?

Opaska dla seniora jest za darmo.

Kto może skorzystać z programu Korpus Wsparcia Seniora?

Program jest przeznaczony dla osób powyżej 60. roku życia, które ze względu na stan zdrowia mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Mogą być to zarówno seniorzy prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe, jak i mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Kiedy można zgłosić się do programu Korpus Wsparcia Seniora?

Zadania w ramach programu Korpus Wsparcia Seniora będą realizowane do 31 grudnia 2024 roku.

Dołączenie do programu Korpus Wsparcia Seniora w Słubicach

Aby dołączyć do programu, należy postępować według poniższych kroków.

1. Zgłoszenie

Senior chcący stać się częścią programu, musi złożyć „Formularz zgłoszeniowy”.

2. Rozmowa z pracownikiem socjalnym

Po otrzymaniu zgłoszenia, Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach oddeleguje pracownika, który skontaktuje się z seniorem. Podczas rozmowy wspólnie ustalą potrzeby osoby starszej. 

3. Przydzielenie pomocy dla seniorów

Na podstawie sporządzonych podczas rozmowy dokumentów, zostanie przydzielona odpowiednia pomoc dla seniora. Osoba starsza otrzyma do dyspozycji opaskę bezpieczeństwa. 

Gdzie załatwić sprawę korpus Wsparcia Seniorów w Słubicach?

Aby załatwić sprawę korpus Wsparcia Seniorów w Słubicach, należy skontaktować się z instytucją Ośrodek Pomocy Społecznej przy Plac Wolności 17F.