Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek oraz fakturę za dostarczenie paliw gazowych i potwierdzenie jej zapłaty. Refundacja podatku VAT obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do każdej zapłaconej faktury za ten okres należy złożyć osobny wniosek.

 

To refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury rozliczeniowej za dostarczenie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 18 - 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687)

 

KTO JEST  UPRAWNIONY DO SKORZYSTANIA Z REFUNDACJI PODATKU VAT?

Refundację podatku VAT otrzyma osoba:

  1. wykorzystująca gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do 21 grudnia 2022 r.

       Czy jest możliwy wpis do CEEB po 21 grudnia 2022 r.?

       Tak, ale tylko w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB, np.:

  • wymiany pieca na piec gazowy,
  • przyłączenia nowego gospodarstwa domowego do sieci gazowej
  1. spełniająca kryterium dochodowe.

         Średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać:

  • 2100 zł miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 1500 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym.
  1. Jest stroną w umowie z dostawcą gazu.

 

 

JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI PODATKU VAT?

Aby otrzymać refundację podatku VAT należy złożyć wniosek oraz fakturę za dostarczenie paliw gazowych i potwierdzenie jej zapłaty.

Faktura musi być fakturą rozliczeniową  za faktyczne zużycie gazu.

Refundacja podatku VAT obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r.

Do każdej zapłaconej faktury za ten okres należy złożyć osobny wniosek.

 

Wnioski w formie papierowej można złożyć w Dziale Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

   Plac Wolności 17F, pokój nr 9

 

Wnioski w formie elektronicznej można złożyć za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 (należy wydrukować wniosek, wypełnić go, podpisać, zeskanować i przesłać jako załącznik w formacie PDF lub txt.)

 Wniosek można również przesłać na  adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach
Plac Wolności 17F

69-100 Słubice

     (decyduje wówczas data wpływu wniosku do urzędu).

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx)Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT.docx 54 kB