Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach

siedziba: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach Pl. Wolności 17 f

kontakt: 95 758 23 94

Przewodnicząca Zespołu  - Agnieszka Sierżant

Zastępca Przewodniczącej Zespołu – Monika Cichecki

 

Z dniem  21 września 2023 r., powołany Zarządzeniem Burmistrza Słubic nr 1328/23 , rozpoczął funkcjonowanie Zespół Interdyscyplinarny w Słubicach, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, placówek, służb i organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 

WAŻNE ADRESY – DO KOGO O POMOC W KRYZYSIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH!

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet: 22 6222517, Warszawa ul. Wilcza 60
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Można dzwonić po godzinie 20.00 lub w dni wolne od pracy, zgłosić problem i pozostawić swój numer kontaktowy aby pracownik telefonu zaufania oddzwonił.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22
 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: 800 112 800 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę (połączenie bezpłatne)
 • Zespół Interdyscyplinarny Przemocy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach tel:  95 758 23-94
 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: 22 828 1112
 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: 600 070 717
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Słubice: ul. Sienkiewicz 28 69-100 Słubice
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Słubicach: Wolności 17 f 69-100 Słubice; tel: 95 758 23 – 94